Punjabi Book Store

Cart

Punjabi Book Store

+918847596721

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਡੀ.ਐਚ.ਐਲ. ਜਾਂ ਫੈਡਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਹਿਰ ਮੁਲਾਜਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਚੀਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰਕਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੱਟਸਐਪ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ:

+91-70878-56540

Email: jassubnl@gmail.com

Open chat
1
If You Need Any Book. Message Us!